Jednotlivé stavby a jejich historie

Piaristická kolej - Obraz

Zachráněný obraz v kostele

Původní oltářní obraz nese podpis autora „Josephus Melling“ a letopočet vzniku 1765. Kostelu jej daroval jeho tehdejší patron a majitel ostrovského panství August Georg, markrabě bádenský (1706–1771).

Autor obrazu Josef Melling (1724–1796) pocházel z Lotrinska. Na ostrovském díle je vyobrazen světec, původně aragonský šlechtic José de Calasanz (1556–1648), který v roce 1597 založil v Římě bezplatnou školu pro chudé děti.

Tento oltářní obraz byl v roce 1966 z tohoto zdevastovaného kostela přenesen do Letohrádku, pobočky Karlovarské galerie umění, později byl na náklady Města Ostrov zrestaurován.