Klášterní areál - Posvátný okrsek

Veškeré použité fotografie z interaktivní výstavy: Archiv města Ostrov, Státní zámky a zahrady Bádensko-Württembersko, Státní mediální centrum Bádensko-Württembersko, zámek Favorite Rastatt, Bořivoj Hořínek, Michal Hurych, Marek Vaneš, Petr Lněnička, Galerie umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, zdroj wikipedie