Zámecká zahrada v proměnách času

Svět múz a nadpozemské krásy

V sala terreně pod infocentrem se nachází nejnovější multimediální expozice Zámecká zahrada v proměnách času. Ta představuje dobu, kdy byl dnešní přírodně krajinářský Zámecký park zámeckou zahradou. Expozice představí pět vývojových etap zahrady a můžete zhlédnout její proměnu v 17. století, kdy se právem nazývala 8. div světa. V českých zemích neměla ostrovská zámecká zahrada obdobu a stala se inspirací pro mnoho zahrad v Čechách i daleko za hranicemi. Italský manýrismus, ale i prvky z versailleských zahrad z dob Ludvíka XIV. se otiskly v její tehdejší podobě. Zahrada oplývala vznešenými parkovými úpravami, kterým dominovaly fontány, jezírka, sochy, umělé jeskyně, altány, labyrinty a amfiteátr. Po meandru řeky, která zahradou protékala, se plulo na loďkách. K obdivování byla menažerie s exotickou zvěří.

Za budovou zámku se rozprostírá současný Zámecký park. Neváhejte ho navštívit, nebo alespoň nahlédněte. K prohlídce parku je možno vypůjčit si v infocentru tablet, který představí příběhy a vizualizace tehdejší překrásné zámecké zahrady v rozšířené a virtuální realitě. Zábavnou formou nahlédnete do tehdejší zahrady i jejích příběhů! Doporučeno jednotlivcům, párům i rodinám s dětmi.

Video