2.-erb-hrabat-slikO-scaled

ŠLIKOVÉ NA OSTROVSKÉM PANSTVÍ

BOHATSTVÍ A MOC

 

Schlikové, Schlickové nebo také Šlikové – varianty rodového jména

Všechny varianty jména pocházejí z jazyka užívající latinskou abecedu.

U známých historických osobností můžeme vidět rodné jméno v počeštěné podobě – Šlik.

S tvarem „Schlick“ se nejčastěji setkáváme v německém jazyce a dokumentech ze 14. a 15. století. Počeštěnou podobu “Šlik“ můžeme rovněž nalézt v dokumentech z 15. až 17. stol. a v době národního obrození, která byla nakloněna českému přepisu. Příjmení Schlik počešťovala i doba po roce 1948 až do 90. let 20. století (viz učebnice dějepisu a jiné historické publikace). Jméno v jazykové podobě Schlik má však rodina ve svých rodných listech od 15. století.

Ústav jazyka českého AV ČR doporučuje u jmen příslušníků rodu od konce 17. století psát „Schlik“. U starších příslušníků rodu je možné použít český ekvivalent „Šlik“.

Expozice je věnována slavnému rodu Šliků. Připomíná jeho významné osobnosti, ale i historickou dobu a souvislosti.

Šlikové jsou příkladem rodiny, která se z téměř bezvýznamného rodu dokázala vypracovat až k nejvyšším poctám. 600 let zasahovali přímo či nepřímo do dějin českých zemí a střední Evropy. Jméno Šliků je spjato s rudným dolováním, peněžnictvím, ekonomikou i politikou. Právo ražby mají dodnes.

Nově na výstavě o rodu Šliků máme historické palné zbraně, včetně hradební muškety, na které se nachází rodový erb. Kromě palných zbraní ze 17. století na výstavě naleznete repliky hracích karet z poloviny 15. století, které pravděpodobně patřily Ladislavu Pohrobkovi, králi českému a uherskému.