Architektura XX. století - V Ostrově

Komunistický režim u nás až na několik výjimek neakceptoval církevní zakázky. Pokud je povolil, šlo vesměs o rekonstrukce významných historických objektů, jak tomu bylo v případě věží emauzského kostela v Praze pod vedením Františka Maria Černého v letech 1965-1968. Zatímco v Praze byla v roce 1968 dokončena rekonstrukce emauzského kostela, v Lipsku komunisté rozhodli o stržení pozdně gotického kostela sv. Pavla, který byl nedílnou součástí univerzity. Jedinou zemí komunistického bloku, kde byly budovány ve větší míře nové kostely, bylo Polsko (Kališ, Krakov, Katovice).


Teprve s pádem východního bloku sledujeme návrat výstavby církevních objektů, u nás obzvláště po roce 2 000. Zajímavým objektem je vedle kostela Seslání Ducha svatého v brněnské Líšni kostel Krista Spasitele v Praze na Barrandově či kostel trapistického opatství v Novém Dvoře.  V Lipsku pak byl v roce 2017 vysvěcen nový univerzitní kostel sv. Pavla, o jehož obnově bylo rozhodnuto po pádu komunistického režimu.