Kostel sv. Anny v Annabergu

Kostel sv. Anny v Annabergu je trojlodní pozdně gotická hala bez vnějšího opěrného systému s masivní hranolovou věží v jihozápadním nároží. Vnitřek trojlodí obíhají ze tří stran empory (balkony). Ačkoliv jejich poprsnice jsou nádherně reliéfně zdobeny, vrcholem výzdoby kostela je samotná klenba. Tato jedinečná stavba byla zbudována mezi lety 1499-1525 předními saskými architekty, mezi které můžeme zařadit i Jakoba Heylmanna „českého“ mistra a kolegu našeho Benedikta Rieda. Heylmann inspirován dílem svého pražského mistra vytvořil v Annabergu po vzoru klenby Vladislavského sálu Pražského hradu jedinečné klenební dílo, na které o něco později navázali v severočeském Mostě v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Kromě poprsnic empor a klenby zdobí kostel nespočet sochařských či malířských děl. Na výzdobě kostela se kromě městské obce podílel i samotný saský vévoda Jiří Bradatý. Ten nechal z dalekého Augusburgu přivést jedinečný raně renesanční oltářní retábl s postavami Příbuzenstva Ježíšova. Dochovaný mobiliář a výzdoba kostela spadají do doby, kdy se město po vzoru svého vévody drželo katolické víry. To se však změnilo v roce 1539, kdy město po vzoru nového vévody Jindřicha přešlo pod luteránské vyznání.