Klášter premonstrátů v Teplé

Klášter Teplá s kostelem Zvěstování Panny Marie patří k nejstarším klášterům v našem kraji. Jeho založení souvisí s III. křížovou výpravou, které se měli účastnit také čeští páni.

Mnozí z nich svou účast ale odvolali, mezi nimi i Hroznata. Ten se náhradou za porušený slib zavázal zřídit klášter. Se svým úmyslem se obrátil na strahovské premonstráty, kteří se rozhodli nový klášter podpořit a osadit.

 V roce 1193 tak byl založen klášter, do kterého na přelomu století vstoupil i sám jeho zakladatel. Při plnění svých povinností byl však Hroznata v roce 1217 zajat loupeživými rytíři. V jejich vězení také zemřel. Hroznatova „mučednická smrt“ a zázraky, které měl vykonat, vedly k tomu, že byl v roce 1897 blahoslaven.

Jedinečnost zdejšího místa je dána mimo jiné jeho architekturou. Na gotický kostel, jehož nejstarší části jsou ještě pozdně románské, navazují podstatně mladší, převážně barokní budovy konventu. Ty byly na počátku XX. století doplněny o novobarokní křídlo knihovny a muzea.

Stejně jako jiné kláštery i klášter v Teplé zasáhly změny po roce 1948. V roce 1950 byl uzavřen a následně zde byly zřízeny kasárny. V roce 1978 převzal klášter do své správy Národní památkový ústav, který neměl prostředky na jeho opravu. V roce 1990 byl klášter v zuboženém stavu navrácen premonstrátům, kteří se jej snaží postupně rekonstruovat.