Chebská falc a hradní kaple sv. Erharda a Uršuly

Součástí falce je jedinečná patrová kaple sv. Erharda a Uršuly z počátku XIII. století. Jejím možným stavebníkem je Friedrich II., který během své vlády na falci několikrát pobýval a hostil zde i Přemysla Otakara I. Pozdně románská budova s mnoha kamenosochařskými detaily doplňovala hradní areál. Zatímco spodní patro – kaple bylo určeno „běžným“ dvořanům, vrchní bylo určeno pouze nejbližšímu okruhu císaře. Navíc bylo vrchní patro – kaple dle všeho propojeno můstkem s reprezentačními prostory hradu.