Sakrální architektura v Karlovarském kraji

Sakrální, jinak církevní architektura Karlovarského kraje je vskutku různorodá. Zahrnuje objekty většiny uměleckých slohů minulosti. Tisíciletou sídelní tradici regionu dotváří především četné středověké (převážně gotické) a barokní církevní stavby. Vedle velkých farních či klášterních kostelů formují krajinu četné kapličky a boží muka, místy doplněné poutními kostely, jako jsou Skoky, Chlum sv. Máří Magdalény či dnes zničené poutní místo na Mariánské. Přesto současný architektonický fond představuje zřejmě jen zlomek bývalého stavebního fondu.