Kostel Panny Marie Věrné a archanděla Michaela

Ačkoli nejstarší písemné zmínky o kostele pochází až z ¾ XIV. století, s výstavbou kostela bylo započato podstatně dříve, jak dokládá západní raně gotický portál datovaný do závěru XIII. století stejně jako prostá křížová klenba sakristie v podvěží.

Podoba kostela je poznamenána několika úpravami. Zásadní z nich proběhly v XVI. století. První z nich po roce 1530 a další po požáru města v letech 1567-1572. Je dost pravděpodobné, že již za úprav v 2/4  XVI. století byl kostel přestavěn po vzoru v Sasku oblíbených trojlodních emporových hal. Loď kostela je uzavřena polygonálním presbytářem s hranolovou věží a pilíři. Široká hlavní loď je z jihu a severu sevřena dvěma  úzkými bočními loděmi, jejichž součástí jsou v patře zbudované empory navazující v závěru trojlodí na varhanní kruchtu. Strop nad hlavní lodí je sklenut žebrovou hvězdicovou klenbou. Kromě ní byly v kostele použity také síťové a křížově vzory v postranních lodích. Křestní kaple byla sklenuta sklípkovou klenbou.

Kromě těchto stavebních úprav byl kostel ještě několikrát upravován a zařizován. Současný pozdně barokní mobiliář spolu s jedinečným oltářním retáblem pochází z druhé poloviny XVIII. století.