Kostel Zvěstování Panny Marie a klášter piaristů

Kostel Zvěstování Panny Marie spolu s kolejí piaristů založila Anna Magdalena Sasko-Launeburská, manželka Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského. Klášterní kostel byl postaven pod vedením pražského stavitele Martina Reinera v letech 1666-1674, kdy byl spolu s konventem 16. září vysvěcen.

Svou kolej piaristé v Ostrově vedli až do roku 1876, kdy areál a město definitivně opustili. O tři desetiletí později zakoupila areál kongregace Sester křesťanské lásky, která zde zřídila dívčí školu fungující až do roku 1942.

Jak piaristé, tak sestry využívali a udržovali barokní kostel Zvěstování Panny Marie. Ten byl Reinerem zbudován jako jednolodní stavba s bočními kaplemi, nad kterými byly umístěny empory, a dvěma nad sebou umístěnými kůry. Volně stojící zvonice byla teprve později spojena se stavbou objektem sakristie, ze které vedou do kostela dvoje dveře po stranách hlavního oltáře.

Oltář spolu s dalším vybavením kostela zhotovil místní řezbář Martin Möckel. Bohužel se z barokní výzdoby kostela dochovalo díky řádění československé socialistické armády v druhé polovině XX. století jen málo. Přetrvalo torzo hlavního oltáře a spolu s ním poničené řezby sv. Anny a sv. Jáchyma, světlonoš a několik dalších řezeb a maleb z postranních oltářů, které jsou k vidění v zrekonstruovaném kostele.