Kaple Panny Marie Einsiedelnské

Kaple Panny Marie Einsiedelnské postavená v letech 1709-1710 je nejmladším objektem celého areálu. Jde o první kopii švýcarské poutní kaple v Einsiedeln v Čechách a první z kopií, které na svých panstvích Sibylla Augusta, markraběnka Baden-Badenská, postavila.

Benediktinské opatství v Einsiedeln, které markraběnka opakovaně navštěvovala, bylo vyhledávaným poutním místem na hranicích Francie, Švýcarska a Německa, kde si četní poutníci snažili vymodlit boží milost a přízeň. Nejinak tomu bylo také v případě markraběnky, jejíž dědic podle legend ve svých šesti letech stále ještě nemluvil. Právě po jedné z návštěv benediktinského opatství měl chlapec promluvit. Zbožná markraběnka se proto rozhodla v Ostrově zřídit kopii kaple. Ještě v roce 1709 obdržela plány od opata z Einsiedeln a o něco málo později obdržela pro ostrovskou kapli kopii tamní černé Madonny.

Po svém odchodu z Ostrova do Rastattu nechala markraběnka vystavět kapli také ve svém novém sídelním městě.