Znaky a prvky renesanční architektury

Hlavní funkce obytných staveb se z obranné změnila na reprezentativní, jak ukazují vedle měšťanských domů také zámky, které nahradily středověké hrady.

Vedle kamene se začaly užívat v mnohem větší míře cihly, stavby jsou zpravidla omítnuté a zdobené štukem, sgrafitem nebo mramorovým obkladem. Hojně se uplatňuje vnější sloupořadí v podobě arkádových průčelí a ochozů (lodžií), valená klenba a kupole. Schodiště se stává samostatným architektonickým prvkem. Místo lomených oblouků nastupují kruhové. U oken a dveří převládají jednoduché obdélné tvary zdůrazněné římsou nebo štítovým nástavcem obloukového nebo trojúhelníkového tvaru.