Příbuzenstvo Kristovo

V 15. století se na sever od Alp rozšířilo vyobrazení Kristova příbuzenstva. Zdrojem námětu je samo Písmo svaté. Především však vždy záleželo na umělci a objednavateli, kdo všechno bude na práci zobrazen.

Prakticky vždy je na vyobrazení svatá rodina, sv. Anna se svými třemi dcerami (pojmenovanými Marie), mnohdy i s jejich rodinami. Občas bývají znázorněni i tři Anniny manželé – Jáchym, Kleofáš a Salomas.

Růst obliby Kristova příbuzenstva na samém závěru středověku potvrzují také patrocinia nově budovaných kostelů a měst v Krušných horách. Nejprve byl zasvěcen kostel sv. Anně v Annabergu, o několik let později pak sv. Jáchymovi v Jáchymově, a nakonec Panně Marii v Marienbergu, nejmladším z těchto tří krušnohorských měst.