Sv. Jáchym

Sv. Jáchym byl manželem sv. Anny a otcem Panny Marie. O jeho životě stejně jako jeho ženy vypráví především apokryfní texty a Zlatá legenda Jakuba de Voragine.

Dozvídáme se z nich, že manželé neměli dlouhá léta děti, a proto se Jáchym rozhodl 40 dní v horách postit a prosit Boha o dítě. Ten ho vyslyšel a vyslal k němu i Anně anděla, který jim zjevil, že se jim narodí dcera Marie, jež bude počata bez poskvrny dědičného hříchu.

Sv. Jáchym bývá zobrazován jako postarší muž v dlouhém plášti s pokrývkou hlavy. Jeho atributy jsou: hůl, kniha, 2 holubice, jehně a občas Marie v dětském věku.

Bývá součástí zobrazení Kristova rodokmenu. Ten také reflektují patrocinia pozdně gotických farních kostelů v horních městech Krušnohoří. Vedle kostela sv. Anny v Annabergu, kostela Panny Marie v Marienbergu najdeme v Jáchymově, nejvýznamnějším horním městě první poloviny XVI. století Království českého, kostel sv. Jáchyma.