Sv. Šebestián

Sv. Šebestián (III./IV. st.) je dalším z řady světců umučených za císaře Diokleciána. Ačkoli byl kapitánem pretoriánské gardy na císařském dvoře a žil v blízkosti císaře, otevřeně se hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Krom toho obrátil mnohé císařovy dvořany na křesťanskou víru. Za trest ho císař odsoudil k trestu smrti. Ten měli vykonat lukostřelci. Ti však neuspěli.

Šebestián bývá zobrazován jako obnažený, ke stromu či sloupu přivázaný, mladík raněný šípy. Ty se tak staly jeho hlavním atributem.

Protože první pokus Diokleciánovi nevyšel, nechal Šebestiána vypátrat a ubít. Jeho tělo pak bylo pohozeno do stoky, odkud ho křesťané přenesli do katakomb.

Ačkoli je především patronem vojáků a střelců, jejichž šípy ho měly zabít, obrací se k němu také hrnčíři či zahradníci.