Svatí kolem nás

Součástí života našich předků byla víra v pomoc svatých, kteří jim zajišťovali nejen ochranu zde na zemi, ale také přímluvu na nebesích.

Postupem času se mnozí z nich stali buď přímo ochránci určitých profesí jako rytířů, horníků, obchodníků, zlatníků, malířů, pocestných a mnohých dalších, nebo pomocníky v nouzi či v nebezpečí.

Lidé jim nevěnovali jen své modlitby, ale podle svých možností jim pořizovali kaple, oltáře nebo jen svíčky či děkovné tabulky.

Mnohdy jejich pořízení předcházel slib za pomoc v nouzi, tehdy hovoříme o votivních předmětech (devocionálie) pořízených na základě slibu – „ex voto“.