Jednotlivé stavby a jejich historie

Kostel Zvěstování Panny Marie s piaristickou kolejí

Pokračovatelkou ve stavební činnosti Posvátného okrsku se stala manželka Julia Jindřicha – Anna Magdaléna. V roce 1666 založila v blízkosti pohřební kaple sv. Anny kostel Zvěstování Panny Marie s přilehlým trojkřídlým konventem s rajským dvorem a křížovou chodbou, kde vznikla piaristická kolej. V lodi kostela lze vidět kopii milostné sošky Panny Marie (1492) se zajímavou 500letou historií putování. Originál do Ostrova přivezla Anna Magdalena. Objevila ji tehdy v poutním místě v severoněmeckém klášteře Ebstorfu. Prý se na Annu Magdalenu tehdy usmívala. Maria byla uctívána jako královna andělů a mučedníků.

Typ kostela vychází z barokních předloh, autor návrhu není dosud známý, stavbou byl pověřen pražský stavitel Martin Reiner, který měl dobré vztahy s tehdy známým a vyhledávaným italským stavitelem Wolfgangem Dientzenhoferem působícím v Čechách.

Po smrti Anny Magdaleny v roce 1668 ve výstavbě pokračoval syn Julius František Sasko-Lauenburský. Kostel nechal vysvětit v roce 1674.