Jednotlivé stavby a jejich historie

Kaple Panny Marie Einsiedelnské

Barevně nejvýraznější stavbou celého Posvátného okrsku je kaple Panny Marie Einsiedelnské, kterou nechala postavit rovněž Franziska Sibylla Augusta a to jako poděkování za uzdravení nejstaršího syna, korunního prince Ludwiga Georga, který do svých pěti let nemluvil. Kaple vznikla v roce 1710 podle vzoru kaple z poutního místa Einsiedelnu ve Švýcarsku. Markraběnka Franziska si tehdy vyprosila od opata místního kláštera plány kaple a kopii milostné sochy „černé madony“, aby stejnou kapli dala postavit na klášterním vrchu v Ostrově. Vpravo od kaple stojí drobná kaple Panny Marie Bolestné, součást někdejší křížové cesty. Kopii Einsiedelnské kaple si nechala Sibylla Augusta postavit po přestěhování rodiny do města Rastatt jako vzpomínku na Ostrov.