Rekonstrukce Posvátného okrsku

Od 50. let ho využívala Československá lidová armáda jako kasárna. Klášter velmi chátral a v roce 2001 byl ve značně zuboženém stavu převeden z majetku státu do majetku města Ostrov, které iniciovalo rozsáhlou rekonstrukci do dnešní podoby. Proměna z tehdejšího stavu to byla velkolepá.

Počátky obnovy klášterního areálu sahají do roku 1995, kdy byla zahájena nejprve obnova přilehlého Zámeckého parku. Od roku 2003 probíhala intenzivně příprava projektu. V srpnu roku 2004 byla podána žádost o dotaci v rámci Společného regionálního operačního programu – Regenerace a revitalizace vybraných měst. Ostrov byl jedním z osmi měst z celé České republiky, která získala v rámci tohoto opatření podporu z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Hlavní stavební činnost spojená s realizací projektu byla prováděna od září 2005 do září 2007. Kaple Panny Marie Einsiedelnské byla po rekonstrukci slavnostně vysvěcena již v roce 2002, k její obnově majoritně přispělo Město Ostrov, ale i nadační spolky z německého partnerského města Rastattu, kam se Sibylla Augusta přestěhovala. Po rekonstrukci klášterního areálu vznikl v konventu obytný komplex, v kostele bylo vytvořeno zázemí pro kulturní akce. V pohřební kapli sv. Anny byla instalována expozice o rodu vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských a jejich významu pro město Ostrov. Kaple sv. Floriána se proměnila v památník obětem násilí na Ostrovsku, které zde trpěly ve 20. století z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů. Kaple Panny Marie Einsiedelnské se stala vyhledávanou architektonickou památkou opředenou legendou o její stavbě. V blízkosti stojí kaplička Panny Marie Bolestné. V přilehlé klášterní zahradě vzniklo vyhledávané Ekocentrum s mini zoo a botanickou zahradou.

Období realizace: 2005–2007

Iniciátor proměny: Město Ostrov

Investor: Společný regionální operační program,

Na financování se podílely:

Město Ostrov – 21 577 191 Kč

státní rozpočet – 17 674 318 Kč

Evropský fond regionálního rozvoje – 106 045 907 Kč

Další partneři: Spolek přátel města Ostrova