Původ a historie zakladatelů Posvátného okrsku

Vévodové sasko-lauenburští pocházejí z německého šlechtického rodu Askánců* švábsko-franského původu, kteří žili na severu Svaté říše římské a jejich sídlo bylo od roku 1619 v Ratzeburgu. Sasko-Lauenburští vévodové jsou jedním z rodů, jež se v Čechách usadil během třicetileté války. Základ jejich nemovitého majetku tvořily původně zkonfiskované statky, které nabyl Julius Jindřich Sasko-lauenburský po třicetileté válce.   

 

*askánská dynastie nazývaná také anhaltská dynastie – německý šlechtický (vévodský) rod švábsko-franského původu vládnoucí do roku 1689 v Sasku-Lauenbursku a do roku 1918 v Anhaltsku.