Julius František Sasko-Lauenburský

Julius Franz von Sachsen-Lauenburg

1641–1689

Syn Julia Jindřicha se věnoval vojenské kariéře v císařské armádě. Pokračoval ve stavební činnosti započaté jeho otcem. V Ostrově vznikl Lauenburský zámek, zahrada dostala novou podobu. Uprostřed zámecké zahrady nechal vybudovat v letech 1674–1683 Letohrádek, zřejmě podle návrhu pražského stavitele Abrahama Leuthnera. Raně barokní stavba podléhá renesančnímu pohledu na svět, ale interiér je barokní se skvostnou iluzivní malbou. Zde se věnoval spolu se svými dcerami alchymii.  Od roku 1670 začal také s přestavbou svého zámku v Zákupech. Ještě před jeho smrtí zde vznikl reprezentativní zámecký areál se zahradou a nově založeným klášterem. Toto panství získal od svého bohatého otce, vévody Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského roku 1665 a podržel si jej až do své nenadálé smrti v Zákupech roku 1689.