Známé osobnosti Ostrovského kláštera

Johann Josef Loschmidt

15. 3. 1821 Počerny – 8. 7. 1895 Vídeň

Rakouský chemik, fyzik a krystalograf, který studoval na piaristickém gymnáziu v Ostrově. Roku 1837 pak přešel na studia do Prahy. Na Karlově Univerzitě studoval filozofii a matematiku. Později přesídlil do Vídně a roku 1868 se stal profesorem fyzikální chemie na Vídeňské univerzitě, kde působil do konce své odborné aktivity roku 1891. Roku 1865 Loschmidt jako první určil počet molekul v 1 m³ ideálního plynu při normálním tlaku a teplotě. Ten je dnes označován jako „Loschmidtova konstanta“, která se dodnes používá. Její význam je srovnávaný ve světě vědy k objevům Alberta Einsteina nebo Nielse Bohra. U nás je Loschmidtův odkaz pozapomenutý. Později s využitím zjištění A. Avogadra, že při stejných podmínkách má libovolný plyn stejný počet molekul na 1 mol, určil její hodnotu 6,023×1023 mol−1, nazývanou dnes většinou Avogadrovou konstantou, někdy je zejména v německé literatuře, označovaný nepřesně i jako Loschmidtovo číslo. Zemřel ve Vídni roku 1895.