Klášterní areál od 1897 v rukou Sester křesťanské lásky

Sestry křesťanské lásky a piaristické gymnázium

Řeholní společenství Sestry křesťanské lásky je kongregace, kterou založila v srpnu 1849 Pavlína von Mallinckrodt. Kongregace se především věnovala vzdělávání a výchově dívek a také péči a výchově nevidomých a slabozrakých. V roce 1876 opustil řád Otců zbožných škol – piaristů klášterní areál. V roce 1897 areál koupila kongregace Sester křesťanské lásky, s mateřským domem v Paderbornu a provincionálním domem v Děčíně. V internátní škole Penzionátu Maria-Treu v Ostrově studovaly dívky evangelického a křesťanského vyznání od   12 let. Vyučovacím jazykem byla němčina, vyučoval se také francouzský a anglický jazyk, dále literatura, dějiny umění, hudební výchova, zeměpis, přírodopis, základy účetnictví, vedení domácnosti, domácí práce, tanec a společenské chování. Nechyběla ani výuka tělesné výchovy – vycházky, tenis, kuželky, míčové hry. Žilo zde obvykle kolem 30 až 50 dívek. Absolventkou internátní školy byla také známá prvorepubliková česká herečka Zita Kabátová. Po roce 1918 kongregace vedla v Ostrově i mateřskou školu. Po roce 1942 se sestry staraly o raněné, válečné uprchlíky a děti evakuovaných rodin. V listopadu 1945 Sestry křesťanské lásky odešly do Německa i se svým duchovním P. Kellerhofem.