Jáchym Ondřej Šlik a poprava na Staroměstském náměstí - Dohra

Lebka Jáchyma Ondřeje Šlika mohla být, na četné prosby jeho vdovy – hraběnky Šlikové, sňata již v květnu 1622 na příkaz Karla I. z Lichtenštejna, kterého císař Ferdinand II. Habsburský ustanovil královským místodržícím. Byla pochována k jeho tělu. Zbylých jedenáct hlav zde viselo až do vpádu saského vojska v listopadu 1631, poté byly sejmuty a se všemi poctami uloženy v Týnském chrámu. Po odjezdu saských vojáků v květnu 1632 při převzetí moci císařskými úředníky lebky záhadně zmizely.

Zadlužené ostrovské panství včetně zámku přenechala roku 1578 Lukrecia von Salm-Neuburg  – babička Jáchyma Ondřeje Šlika, hraběti Wolfovi ze Schönburgu (Volfovi ze Šumburka). Tím se rod Šliků definitivně rozloučil s městem i panstvím Ostrov.