Šlikové východních Čech… tehdy a dnes

Mnoho potomků Jindřicha V. Šlika zastávalo významné posty.  Například:

Jeho vnuk Leopold Antonín Josef Schlik (1663–1723) byl generálem a v roce 1713 se stal nejvyšším kancléřem. V témže roce byl dekorován Řádem zlatého rouna. Je jediným Šlikem pochovaným v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Josef Jindřich Schlik (1754–1806) působil ve službách habsburského dvora, byl vyslancem v Kodani, vyslancem u kurfiřta mohučského a roku 1806 se stal nejvyšším komořím Království českého. 

František Josef Jindřich Schlik (1788–1862) bojoval proti Napoleonovi u Drážďan a v bitvě národů u Lipska. V roce 1848 se úspěšně zapojil do bojů proti vzbouřeným Uhrům a v roce 1859 velel ve slavné bitvě u Solferina.

Jindřich Maria Schlik (1875–1957) byl kapitánem Československé armády. V roce 1939 společně se svými čtyřmi syny podepsal Prohlášení české a moravské šlechty (Jindřich, Zikmund, František a Ondřej). Na jeho majetek byla za okupace uvalena nucená správa. Po válce, v roce 1948, byl Schlikům majetek zestátněn.

Bratři Schlikové:

Jindřich Schlik (1916–2004) v roce 1968 emigroval a téhož roku byl zvolen komturem Řádu sv. Jana – maltézských rytířů v Mailbergu.

Zikmund Arnošt Schlik (1916–1988) po roce 1948 pracoval v různých profesích jako pomocný dělník, bagrista, pumpař apod. Uměl několik jazyků – německy, italsky, francouzsky – vyprávěl, že zahraniční turisté byli vždy překvapeni jazykovou výbavou českého pumpaře. Zikmund Schlik měl dvě dcery – Margaretu a Ilonu. Margareta společně se sestrou Ilonou získaly v restitucích zámek Vokšice, hrad Velíš, Prachovské skály, Šlikovský palác v Jičíně, lesy, pole a rybníky. Margareta (1950) má tři syny a Ilona (1954) jednu dceru.

Ing. František Jindřich Schlik (1914–2005) emigroval se svými dvěma syny, Jindřichem a Františkem, v roce 1968 do Pasova.

Po roce 1989 se vrátili Schlikové zpět do Čech. Dnes jsou oba bratři – Jindřich a František spolumajiteli zámku Jičíněves včetně lesů, polí a rybníků, hlavou rodiny je syn Jindřicha – Ing. Andreas Graf von Schlik.

Andreas Schlik (1977)- syn Jindřicha Schlika žije střídavě v Praze, Pasově a na zámku Jičíněves. Má 3 děti – dva chlapce a dceru. Je úspěšným realitním makléřem v Německu i v Praze.