Tipy za dalším poznáním

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – UNESCO

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly v roce 2019 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výjimečnou hodnotu, společné dědictví České republiky a Svobodného státu Sasko, které je nutné chránit a uchovat pro další generace.

Expozice Šlikové na ostrovském panství je ideální výchozí bod pro poznání dalších zajímavých míst v Krušných horách, typických pro rudné dolování. Vydejte se na cestu a navštivte dále:

Královskou mincovnu v Jáchymově s expozicí Knihovny Latinské školy v Jáchymově.

Prohlídkovou štolu Astoria s imitací prostředí skutečné štoly a s promítáním filmu o více než 500 let starém, dosud funkčním, dolu Svornost.

Štola č. 1.

Hornické památky Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří (štola Johannes, důl Mauritius aj.).

 Hledejte v expozici:

Majestát

Jáchymovský tolar

Meč kata mydláře

Šlikovská kazeta

 

Použité fotografie: Archiv města Ostrov, Státní zámky a zahrady Bádensko-Württembersko, Státní mediální centrum Bádensko-Württembersko, zámek Favorite Rastatt, Bořivoj Hořínek, Michal Hurych, Marek Vaneš, Petr Lněnička, Galerie umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, zdroj wikipedie