Architektura XX. století - V Čechách a v Německu

Za zcela specifický a poměrně řídký typ zakázky v Čechách XX. století můžeme považovat výstavbu nového kostela či církevního sboru. Přesto jich v první polovině XX. století bylo několik postaveno, především pro nedávno vzniklou Československou církev husitskou. Ve dvacátých letech minulého století pro ni Josef Gočár navrhl a realizoval výstavbu Ambrožova sboru v Hradci Králové a Pavel Janák budovu sboru v Praze. Vedle těchto staveb vznikly  také v Praze dva katolické kostely – kostel sv. Václava v Praze od Josefa Gočára či kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Josipa Plečnika.

Východní Evropa se po Druhé světové válce a nástupu komunismu musela vyrovnat jednak s četnými rekonstrukcemi více či méně významných budov, jednak s nutností obnovy a rozšíření bytového fondu a nově také se socialistickým realismem (sorelou) – oficiálním uměleckým směrem SSSR, vycházejícím z principů antické architektury. Přesto i v těchto zemích vznikly a fungovaly zajímavé architektonické ateliéry, ačkoli mnozí nadějní architekti odešli do ciziny (Eva Jiřičná či Jan Kaplický).