Gotické umění

Ačkoli název gotického slohu je připomínkou kmene barbarských Gótů, místem jeho vzniku je Francie. Odkud se postupně rozšířil do celé Evropy; oblíbený pak byl hlavně v německy mluvících zemích a to od Rýna až daleko na východ.

Od jeho vzniku v polovině XII. století až do jeho konce v polovině XVI. století bylo v Evropě zbudováno v gotickém slohu jak mnoho církevních, tak světských budov. Dodnes četná evropská města zdobí gotické katedrály, mnohdy dokončené až po několika staletích (Kolín nad Rýnem, Míšeň, Praha aj.).

I tyto stavby stejně jako malba a sochařství byly ovlivněny měnícím se vkusem, kterému podléhal i sám sloh. Díky tomuto vlivu, zručnosti umělců a stále se zdokonalujícím technikám prošel také tento sloh svou ranou, vrcholnou a pozdní fází, která byla v německy mluvících zemích završena v prvé čtvrtině XVI. století.

V té době se opět do vývoje slohu výrazně zapsala Praha. Ta obdobně, jak tomu bylo za vlády Karla IV., zaznamenala za vlády Jagellonců nebývalý architektonický rozvoj, za kterým stál Benedikt Ried. Ten obdobně jako již dříve za Lucemburků tvořící Petr Parléř rozvinul jedinečné klenební umění, které přesáhlo hranice království. Po více jak stu letech, od rozšíření „českého“ krásného slohu reprezentovaného krásnými Madonami a Pietami, Evropa opět s úžasem hleděla na Prahu.

Ještě hluboko v XVI. století bylo možné slyšet hlasy, které považovaly pouze gotické stavby za pravé církevní umění, jak dokazují slova Ferdinanda Habsburského: architektovi varhanní kruchty katedrály sv. Víta.

Přitažlivost gotiky ukazují také díla barokního mistra Jana Blažeje Santiniho-Aichla, autora barokních úprav klášterních kostelů v Kladrubech a v Sedleci, které jasně odkazují na gotiku. Prolnutí obou slohů se dostalo označení barokní gotika. Zájem o ní se opět vrací na sklonku XVIII. století, kdy je jedním ze zdrojů romantismu, a v XIX. století, v době historizujících slohů. Jedním z nich je také pseudogotika či novogotika. V našem kraji je jejím zástupcem kostel sv. Lukáše v Karlových Varech nebo po nutné přestavbě také kostel sv. Jáchyma v Jáchymově.