Znaky a prvky gotické architektury

Na rozdíl od ostatních slohů nečerpá gotika z antického tvarosloví, naopak vytváří tvarosloví vlastní. Gotické stavby jsou budovány především z kamene, kde kámen chybí, staví se z cihel (sever Německa, Polsko).

Oproti románským stavbám působí gotické stavby lehčeji a to díky vnějšímu opěrnému systému tvořenému opěrnými pilíři a oblouky doplněnými ozdobnými prvky jako fiálami, kraby, kytkami a chrliči. Díky opěrnému systému mohli architekti jednak ve zdech prolomit velká zašpičatělá okna nebo kruhové rosety vyplněné vitrážemi, jednak hnát stavby do výšky. Závěr staveb často zdobil složitý věnec kaplí s chórovým ochozem. Dalšími výraznými poznávacími prvky gotiky jsou lomený oblouk a žebrová klenba, zprvu křížová později utvářející složité obrazce a bohatě zdobené portály.