Loket kostel sv. Václava

Kostel v Lokti nese patrocinium po prvním českém světci a zemském patronu knížeti Václavovi. První kostel tu ještě před polovinou XIII. století měli zbudovat Křížovníci s červenou hvězdou. Za sporů se Šliky na sklonku XV. století kostel vyhořel a byl nahrazen novou pozdně gotickou stavbou. V té době navíc do města začaly pronikat luterské myšlenky a ve městě se zhruba po dobu sta let střídaly různé náboženské směry (katolicismus x protestantismus). Po bitvě na Bílé hoře ho natrvalo převzali katolíci, kteří se na počátku XVIII. století rozhodli pro novostavbu. Mezi lety 1701-1734 tak byl zbudován nový kostel v duchu vrcholného baroka.