Poutní místa Karlovarského kraje

Vedle Chlumu sv. Máří Magdalény v kraji existovalo několik dalších poměrně významných poutních míst zbudovaných převážně v barokním slohu.

Zatímco poutní místo na Mariánské – Maria Sorg (na obrázku) v druhé polovině XX. století zaniklo, jiné ve Skocích u Žlutic je postupně obnovováno a opět navštěvováno. Zcela obnovena  je již Loreta ve Starém Hrozňatově.