Skoky - kostel Navštívení Panny Marie

Skoky (nedaleko Žlutic) se již v baroku staly oblíbeným poutním místem, kam lidé putovali za kopií pasovského milostného obrazu Panny Marie Pomocné.

V té době Skoky náležely rodině vévodů Sasko-Laubenburských, po nichž je převzala markrabata Baden-Badenská. Jejich zástupkyně Sybilla Augusta proslula výstavbou kopií kaple Panny Marie Einsiedelnské, kterou zbudovala i v Ostrově.

Nový poutní kostel byl postaven za přispění markraběnky Baden-Badenské v letech 1736-1748 na místě starší kaple (1717). S povolením konzistoře byla již v roce 1736 povolena ve Skocích slavnostní procesí a následující rok založeno mariánské bratrstvo.

Jednolodní barokní stavba s dvouvěžovým průčelím se stala dominantou okolí a vsi. Zatímco ves v průběhu druhé poloviny XX. století zanikla, kostel se podařilo díky náročné rekonstrukci zachránit a dnes znovu ožívá.