Starý Hrozňatov - Loreta

Jiným poutním místem je Loreta ve Starém Hroznatově, jejíž vznik iniciovala chebská jezuitská kolej s cílem posílit mariánský kult v kraji.

Údolím potoka až k úpatí Loretánské hory vede křížová cesta s původně 29 zastaveními, na vrcholu hory završená kaplí Božího hrobu.

Již v roce 1664 se jezuiti zasadili o zřízení poutního místa a záhy se začalo s výstavbou, která probíhala až do roku 1688.

Dnes znovu zpřístupněný a opravený areál Lorety slouží jako poutní místo.