Horní Slavkov – kostel sv. Jiří

Pozdně gotický kostel sv. Jiří stojí na místě staršího objektu, jehož datum vzniku není jisté. Původní stavba bývá kladena do poloviny XII. nebo do století následujícího. Dnes na jejím místě stojí opevněný kostel z prvé čtvrtiny XVI. století, který v rámci Karlovarského kraje představuje unikátní stavbu.

Součástí opevněného kostela byly (a částečně i dnes jsou) opevňovací prvky jako věže, silná ohradní zeď či podkovovitá bašta, které měly chránit obyvatele města v době útoku. Tyto své charakteristické prvky kostel získal během přestavby v letech 1515-1523 díky Janu Pluhovi z Rabštejna.

Na rozdíl od jiných kostelů té doby jde o jednolodní halu s širokým polygonálním presbytářem. V následujících staletích byl kostel udržován a upravován, v minulém století však velmi zchátral.

Stav kostela navíc zhoršil v roce 1964 požár. Škody po něm začaly být odstraňovány až v roce 1977, co v mezičase vedlo k dalším ztrátám. Dnes je kostel postupně rekonstruován.