Chlum Svaté Maří - kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény

Na přelomu XVII. a XVIII. zde vznikl jeden z našich předních vrcholně barokních poutních areálů, u jehož vzniku stáli takoví architekti jako Jan Battista Mathey či Kryštof Dietzenhofer.

Areál proboštství sv. Maří Magdaleny s kostelem byl vystaven v letech 1687–1728 na místě staršího konventu Křížovníků s červenou hvězdou, kteří sem byli povoláni již v roce 1383.

Na nejstarší etapu dějin řádu Křížovníků v Chlumu sv. Máří odkazuje také milostná soška Panny Marie s Ježíškem z konce XIV. století.