Karlovy Vary – kostel sv. Máří Magdalény

Jednou z nejvýznamnějších památek Karlovarského kraje je barokní kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech spravovaný po mnoho staletí Křížovníky s červenou hvězdou.

Stavba postavená v letech 1732-1736 je dílem jednoho z předních středoevropských barokních architektů – Kiliána Ignáce Dietzenhofera a byla zbudována na místě starší pozdně gotické stavby.

Dietzenhofer předložil několik možných plánů, mezi kterými vyhrál půdorys založený na elipse doplněný mnoha výstupky a kapličkami. Dominantní pohledovou stranu architekt doplnil dvouvěžovým průčelím, za kterým je vidět kupole s lucernou usazená nad chrámovou lodí.

Karlovarský kostel patří mezi nejvýraznější Dietzenhoferovy stavby v regionu a je nepopiratelnou dominantou Karlových Varů.