Karlovy Vary – Pravoslavný chrám svatých apoštolů Petra a Pavla

Pravoslavný chrám svatých apoštolů Petra a Pavla byl postaven na místě starší ortodoxní kaple a je nejstarším pravoslavným kostelem v republice.

O výstavbu nového pravoslavného kostela se lázeňští hosté snažili od šedesátých letech XIX. století, kdy na jeho stavbu vyhlásili první sbírku. Sehnat dostatečný obnos bylo však obtížné, co vedlo ke vzniku několika „dočasných“ chrámů, které byly trvale nahrazeny novostavbou zbudovanou v letech 1893–1898.

Rok před dokončením stavby byl kostel vysvěcen ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla.

Kostel byl postaven podle vzoru byzantsko-staroruského chrámu v Ostankinu. Oba kostely jsou postaveny na půdorysu řeckého kříže doplněného monumentálním průčelím na západě a apsidou na východě. Nad jednotlivými rameny řeckého kříže a jejich křížením jsou zbudovány lucerny s cibulovitými střechami, největší z nich se nalézá nad křížením.