Sv. Anna

Sv. Anna byla manželkou sv. Jáchyma a matkou Panny Marie, jíž porodila v pokročilém věku. O jejím životě vypráví především apokryfní texty a Zlatá legenda Jakuba de Voragine.

Byla velmi oblíbenou světicí, neboť byla patronkou vdaných žen, zejména pak babiček. Obvykle bývá zpodobněna jako postarší žena se zavinutou hlavou. Často bývá zobrazována jak se svou dcerou Marií, tak svým vnukem Ježíšem. Tehdy je přezdívána jako sv. Anna Samatřetí.

Velké oblibě se těšila také v horních městech, jak ukazuje město Annaberg, kde jí je zasvěcen hlavní farní chrám, nebo Kašperské Hory. Sv. Anna je vedle sv. Barbory považována také za patronku horních měst a horníků.

Kaple sv. Anny byla zbudována také v Ostrově jako místo posledního odpočinku Julia Jindřicha, vévody sasko-lauenburského a pána ostrovského panství, v polovině XVII. století. Raně barokní stavba je součástí bývalého klášterního komplexu piaristů