Sv. Florián

Sv. Florián je jedním z mnoha raně křesťanských mučedníků usmrcených za vlády císaře Diokleciána na počátku IV. století. Na rozdíl od jiných mučedníků nebyl usmrcen v Římě, ale za Alpami na území dnešního  Rakouska ve městě Lorch.

Sv. Florián byl vysoce postaveným římským legionářem, který svou víru tajil. Své postavení v armádě využíval k pomoci pronásledovaným křesťanům, avšak byl přistižen a souzen. Před soudem přiznal svou víru v Boha a za trest byl dvakrát zbičován. Když se odmítl vzdát své víry, odsoudili ho na smrt utopením. Ke krku mu uvázali těžký balvan a shodili ho do řeky Emže.

Bývá zobrazován jako mladý voják ve zbroji s přilbou a korouhví. Jeho dalšími atributy jsou dům, hrnec, kámen, kámen mlýnský, kříž, různé podoby ohně a nádoby na jeho uhašení jako vědro, džbán či džber.

Od XV. století rostla jeho obliba a postupně začal být uctíván jako ochránce před ohněm a patron hasičů. Kromě nich je patronem hrnčířů, kovářů, zedníků či horníků.

Také v Ostrově byla v XVII. století zbudována Sibylou Augustou, paní ostrovského panství, kaple sv. Floriána. Markraběnka nechala kapli zbudovat po zničujícím požáru zámku v letech 1692-1693.