Sv. Jakub Větší

Sv. Jakub je jedním z dvanácti apoštolů. Spolu se svým mladším bratrem Janem a Petrem doprovázel Krista v jeho nejtěžších chvílích. Po smrti Krista stanul spolu s Petrem včele prvotní církve v Jeruzalémě, odkud se plavil po celém Středomoří.

Podle legend christianizoval Španělsko, kde byl o několik staletí později pohřben. Podle tradice byl v Jeruzalémě kolem Velikonoc roku 44 zatčen vojáky Heroda Agrippy I. a zpopraven. Stal se tak prvním apoštolem, který podstoupil mučednickou smrt.

Sv. Jakub bývá zobrazován jako poutník s holí, brašnou a pláštěm, který často zdobí mušle. Ta často zdobí i cesty vedoucí do Santiago da Compostela. Je patronem Španělska, poutníků, bojovníků a lékárníků.

Již od X. století míří k místu Jakubova posledního odpočinku zástupy poutníků. Dodnes patří Santiago da Compostela mezi nejvýznamnější poutní místa Evropy. Santiago da Compostela dodnes patří mezi nejvýznamnější poutní místa Evropy.

Také v Ostrově byl zbudován kostel zasvěcený sv. Jakubovi, a to již v první třetině XIII. století. Raně gotická stavba i dnes zdobí místní hřbitov a je nestarším objektem ve městě.