Sv. Wolfgang

Svatý Wolfgang byl řezenským biskupem, který podpořil v X. století vznik samostatné pražské diecéze. Jako biskup vynikal ctnostmi i moudrým řízením diecéze, při kterém předal ustanoveným opatům řízení klášterů a zajímal se o úroveň duchovenstva. Podporoval školy a pomáhal chudým. Sám upřednostňoval mnišský způsob života a ani manuální práce mu nebyla cizí. Sám měl pomáhat při stavbě kostelíka na břehu jezera Abersee.

Sv. Wolfgang bývá nejčastěji zobrazován jako biskup s odznaky své moci (biskupský šat, mitra, berla) a modelem kostela. Někde, a to převážně v horních městech se objevuje druhý z jeho atributů sekyra.

Sv. Wolfgang se těšil velké úctě nejen v Rakousku či Švábsku, ale také v Krušných horách, kde mu již ve 14. století založili kapli v Krupce a o století později mu také zasvětili nově budovaný, pozdně gotický chrám v předním horním městě Saska Schneebergu. Vedle Schneebergu se s úctou ke světci setkáme také v nedalekém Annabergu a Buchholzu, kde je možné spatřit četné obrazy a sochy s jeho vyobrazením.