Užší okruh rodiny

Se svatou rodinou se setkáváme v různých životních momentech na mnoha vyobrazeních.

Stačí vzpomenout výjevy jako Narození Páně, Klanění tří králů či Útěk z Egypta. Na všech je vyobrazen sv. Josef s Pannou Marií a malým Ježíškem.

Až o dost později došlo k osvobození postav z tradičních scén a rodina začala být znázorňována svobodně.