Štěpán Šlik a stříbrná horečka - Důl Svornost

Důl Svornost v Jáchymově je důl s více než 500letou historií a je nejstarším dosud funkčním dolem v Evropě. Od roku 1690 se zde již stříbro netěží. Dolu dala věhlas těžba stříbra a dalších rud, ale také těžba uranu následně vyváženého do bývalého Sovětského svazu. V jeho 500 metrové hloubce vyvěrá léčivá radonová voda – hlavní léčebný prostředek pro koupele v jáchymovských lázních. Z dolu Svornost je léčivá radonová voda do balneoprovozů jáchymovských lázní přiváděna 3 km dlouhým potrubím.