Cesta Šliků do Ostrova

Kašpar Šlik, Norimberská kronika/Schedelova kronika, 1493

První zmínka o rodu Šliků pochází z roku 1394. Šlikové přišli do Chebu z Vogtlandska (oblast dnešního Saska). Jednalo se o zámožnější měšťanskou kupeckou rodinou. Zakladatelem české větve rodu byl plátenický mistr, obchodník s látkami a chebský radní Jindřich Šlik (1345-1431).

Na počátku vzestupu a věhlasu rodu stál jeho nejstarší syn Kašpar Šlik (1396-1449). Byl vzdělaný a během svého života se vypracoval až na pozici českého a říšského kancléře (1433), diplomata a hraběte.  Svou kariéru začal v roce 1416 na císařském dvoře Zikmunda Lucemburského, kde působil jako jeho písař a notář.

Kašpar Šlik sloužil věrně Zikmundovi i jeho nástupcům na královských a císařských trůnech.

V roce 1422 povýšil rod Šliků do říšského stavu svobodných pánů a v roce 1437 pak do říšského hraběcího stavu. Kašpar byl titulován jako hrabě z Bassana (Pasounu) a Holejče (Holíče). Spravoval celé Chebsko, Sokolovsko, Loketsko, Hroznětín, Andělskou horu, ale i královské komorní město Ostrov. V roce 1489 dochází k založení ostrovské šlikovské větve. Původně gotický hrad v Ostrově přestavěl rod Šliků na ostrovský renesanční zámek.