Partnerské místo Stezky Českem

Kontakt: 775 974 856, KrusnohorskyPoutnik@gmail.com

Partnerské místo Stezky Českem

Previous slide
Next slide

Rozšířená a virtuální realita

Vyrábíme "digital twins" hornických památek (nejen) ústeckého Krušnohoří

Jsme zatím ve fázi budování, ale víme, jak bude Krušnohorský poutník vypadat. Také máme spoustu plánů, co vše v těchto krásných prostorách půjde dělat. Zde jsou některé z nich:

Ústecké Krušnohoří je historickým regionem, kde se od nepaměti (cca. 800 let) provozuje těžba rud, nerostů. Památky na toto období lze nalézt takřka všude na území. Společně s hornictvím se v horách rozvíjela i další podnikatelská aktivita, řemesla a specifický životní styl. Protože dnes je ústecké Krušnohoří z demografického hlediska pouhým střípkem z původní slávy a ekonomické síly, jsou pro nás příběhy zdejších podnikatelů a horníků nedostižným obdobím rozvoje regionu. Dnešní území Krušných hor má dnes ale jiné kvality. Týká se to hlavně vhodného terénu pro turistiku, aktivní trávení volného času a také pro nové osídlení mladými rodinami. Přírodní krása, která směřuje k uznání jako CHKO Krušné hory, je dnes hlavní hodnotou území.

 

Více najdete na našem Facebooku:

 

Budoucnost

V době ukonční těžební činnosti, zániku hornických památek, povrchových děl a hlubinných děl zvláště, je dobré dbát na pořízení alespoň digitálního otisku těchto dobových fenoménů. Cílem je vytvoření digitálních dvojčat reálných krajinných děl, hornických památek, které v 2. polovině 20. století zásadně změnily svoji podobu a jejich zpřístupnění v podobně VR a AR prezentaci. 95 % všech hornických děl bylo, je a bude nepřístupný. To ale může virtuální realita zásadně změnit. Každý se bude moci projít podzemními prostory hlubinné těžby uhlí. I s dobovými horníky, událostmi, závaly.

Současně s 3D modely těžební techniky, nepřístupných dolů, šachet a štol je možné zachytit pro virtuální a rozšířenou realitu také další zásadní příběhy z dějin hornictví, těžby a zpracování rud v Ústeckém kraji.Nabízí se zpracování např. Lahošťského keltského pokladu, důlního neštěstí na dole Nelson, vizualizace města Most, apod. Stejně zajímavým tématem bude za cca. 10 let průchozí 3D model velkorypadla.

Tyto příběhy, modely, krajiny lze prezentovat v rámci centra Krušnohorský poutník, které plánujeme se spolkem DoKrajin, neziskovou organizací, vytvořit v krušnohorské obci Kovářská.

Kreativní tým okolo Petra Mikšíčka v roce 2021 dokončil dlouho realizovaný projekt Živé hory (www.zivehory.cz), který vytvořil aplikaci a 39 vizualizací s využitím rozšířené a virtuální reality z dějin Krušných hor. Ta je interaktivní a vhodná i pro vzdělávací účely. Hlavními tématy jsou právě hornické památky, osobnosti Krušných hor, zaniklé obce a stará řemesla.

Popis projektu

Je záhodné dávné tradice, řemesla, životní moudrost Krušnohorců a hornické památky vrátit do dnešní vyprázdněné krajiny, aby si Krušnohoří uchovalo svoji historickou paměť. Proto vzniká Krušnohorský poutník. Univerzální prostor pro zájemce o dějiny Krušnohoří, o poznávání krajiny Krušných hor, o duchovní rozvoj a o moderní technologie typu rozšířená a virtuální realita. V rámci projektu oživení Poutníka, chystáme vytvořit cca. 20 virtuálních "menu" k tématům důležitým pro ústecké Krušnohoří. Tato menu se budou "podávat" v prostoru Poutníka, který bude sloužit jako Klub/kavárna. Od obsluhy dostnete virtuální brýle (Oculus Quest 2) a tablet. Ostatní u stolu tak budou moci sledovat, co vidí, ten, co si prohlíží příběh ve VR brýlích.
Každé menu bude dlouhé 60 minut. Během sledování dostanou návštěvníci drobné pohoštění, tématicky související s příběhem vizualizace. Součástí projektu bude tedy tvorba samotných 3D modelů, 360 vizualzací či rozšířené reality. V českém, německém a anglickém jazyce. Dále součástí projektu bude rekonstrukce prostor Poutníka. Jedná se hlavně o zobytnění 1. patra a podkroví pro účely přednáškových místností a kanceláří. Rekonstrukce haly na kavárnu, oprava přístěnku a stavba venkovní terasy. Úprava zahrady pro účely cvičení a AR her. Úprava parkoviště před budovou. A konečně oprava fasády budovy.

Témata budou např.:

  • Projděte si nepřístupné štoly a šachty Krušnohoří
  • Povrchové hornické památky v Ústeckém Krušnohoří
  • Zažijte oživené zaniklé obce ústeckého Krušnohoří
  • Řemesla Krušných hor
  • Tradice Krušných hor
  • Legendy Krušných hor
  • Nejkrásnější skály Krušných hor
  • Vzácné druhý rostlin a živočichů ve VR
  • Paměti Krušnohoří
  • Tajemné příběhy paní Marcebily
  • Jak umíraly lesy v horách a jak vstávaly z popela
  • 10 nejkrásnějších turistických cílů ústeckého Krušnohoří

Ukázka VR a AR vizualizací

Jak funguje aplikace Živé hory?

 

V Kovářské vznikne VR a AR centrum, kde budou vizualizace nejen z dějin hornictví Ústeckého kraje stacionární a pro návštěvníkům bude umožňovat výlet do dějin uhelného a rudného hornictví na území kraje. Díky své poloze bude Zážitkové hornické centrum Kovářská umožňovat i výlety do okolí, které jsou spojeny s hornickou historií a také do zaniklých obcí. Zařízení chceme provozovat pro účely místních obyvatel, škol a návštěvníků z celé ČR a Německa.