Partnerské místo Stezky Českem

Kontakt: 775 974 856, KrusnohorskyPoutnik@gmail.com

Partnerské místo Stezky Českem

Budova bývalé rybičkárny

Vážení návštěvníci, vítejte na Kovářské a v sídle spolku DoKrajin, v prostorách  filmového ateliéru a v klubu Krušnohorský poutník. Když jsem v březnu 2021 budovu kupoval, netušil jsem čím jsem byl obdařen. Až teprve později vyšlo najevo, jak tato stavba byla pro Kovářskou a Krušné hory důležitá. Silný příběh jejího prvního majitele mne ohromil a povzbudil do rekonstrukce a hledání nového významu této stavby. Dům a já jsme začali splývat v jedno. Vznikl Poutník. Krušnohorský Poutník.

Budova bývalé
rybičkárny

Školní dokument

V roce 2023 krásně zpracovali historii Kallovy rybičkárny žáci ZŠ Kovářská. Využili možností greenscreen ateliéíru, filmové a zvukové techniky a ukázali svůj nesporný talent.

Nacházíte se  v budově, kterou nechal v 70. letech 19. století postavit Anton Kalla. Právě zde zahájil své podnikání v rámci kterého dovážel ryby ze Severního moře a v Kovářské je ochucoval a konzervoval. Tím dal práci stovkám lidí z Kovářské a okolí a své konzervy prodával po celém světě. V budově, kde sídlí Krušnohorský poutník, se nacházela marinovací stanice ryb. Povšimněte si zdejší krásné klenby a masivních stropů, které jsou dimenzovány na obrovskou zátěž sudů s rybami, dříve umístěných v prvním patře.

Továrna měla vlastní vodní elektrárnu, litografickou dílnu, truhlárnu, kovárnu, lakovnu, pilu, výrobnu dřevěných obalů, sudů a beden. Před první světovou válkou zaměstnávala na 600 lidí. Mořské ryby dodávali obchodníci z Hamburku po železnici většinou přes vejprtský hraniční přechod. V Kovářské je pak zpracovávali na mnoho způsobů. V rosolu a marinádě, do rybích salátů nebo jako uzenáče a pečenáče. Továrna měla 32 udících boxů, sklady na syrovou cibuli a nakládanou zeleninu, vlastní výrobnu octa jehož spotřebovali přes dvacet tisíc litrů měsíčně. Zpracované lahůdky se expedovaly většinou v plechovkách, vyráběných přímo v závodě.

Z odstřižků, příliš malých na zhotovení konzerv, se dělaly buď plechovky menších rozměrů pro jiné výrobce nebo se lisovaly pouzdra na razítkovací podušky, lžičky na zmrzlinu, koláčkové stojánky pro uchycení parafínových svíček na vánoční stromeček, dětské formičky, korunkové uzávěry na láhve s pivem, odtrhávací hliníkové uzávěry apod. Z ještě menších zbytků plechu se okrajovaly a stáčely háčky na zavěšování vánočních ozdob. 

Stejně racionálně, promyšleně a úsporně se zacházelo i s odpadem z ryb. Voda, kterou se po vykostění ryby čistily a umývaly, se shromažďovala ve zvláštních nádržích. V nich se zadržoval tuk, který se sbíral a prodával Schichtově mydlárně v Ústí nad Labem, zbylá odpadní voda se využívala jako hnojivo na pole. Kosti z ryb se sušily a rozemílaly na rybí moučku. V roce 19221 poklesl v důsledku první poválečné krize počet zaměstnanců na 200. V témže roce otevřela firma zahraniční filiálku v rumunském Temešváru. Měla pobočku i v Bohumíně. 

Po květnu 1945 byla do továrny, jejíž osazenstvo tehdy činilo asi 240 osob, dosazena národní správa. v roce 1950 byla znárodněna a začleněna do n.p. Rybena jako závod č.14. v rámci tohoto podniku to byl největší provoz, ale ne na dlouho – v lednu 1952 byl uzavřen. V části továrních budou sídlí od roku 1958 odštěpný závod podniku Elektro přístroj Praha Modřany. Úspěch Antonína Kally inspiroval E. Leinerta, rovněž z Kovářské, v prvním desetiletí 20. století k založení podobného podniku. Specializoval se na konzervaci sardinek, sardelové pasty a kaviáru. Zdá se, že se mu rovněž dařilo – v roce 1938 zaměstnával přes 100 lidí. Po roce 1945 už jeho výroba nebyla odnovena.

Z knihy "Anthon Kalla"

V prosinci 1917 se obchodní dům Antona Kalla, Erste Erzgebirgische Fischkonserven-Großindustrie, Schmiedeberg-Böhmen mohl ohlédnout za 40 lety své existence. Zakladatel společnosti, pan Anton Kalla, se bohužel tohoto dne nedožil; smrt ho připravila o jeho neklidnou činnost již 13. listopadu 1912.

Nepředstavitelný vzestup společnosti ve spojení s blahodárným vlivem na výživu lidu a vytvořením nového průmyslového odvětví pro Krušné hory, k němuž došlo díky neúnavné práci a správné prozíravosti zakladatele, opakují přátelé a známí společnosti, Tento návrh nyní splnili jeho potomci, kteří u příležitosti 40. výročí existence společnosti pokračují ve stejné cestě a vděčně vzpomínají na nezapomenutelného muže.

Pravděpodobně v žádné jiné době nebyla hodnota skutečných potravin pro lidi, jako jsou sledi, mořské ryby a rybí konzervy, lépe rozpoznána než v letech velkého boje mezi národy, a to i přesto, že jejich produkce, zejména před válkou a dokonce i během ní, nabyla obrovských rozměrů, přesto je třeba litovat, že podpora tohoto odvětví nebyla ještě větší, než tomu bylo ve skutečnosti, protože dnes rybí konzervy poskytují neocenitelné služby v oblasti výživy v poli i ve vnitrozemí, pro armádu i civilní obyvatelstvo. Rozmanitost přípravy, trvanlivost a nižší cena ve srovnání s jinými potravinami a v neposlední řadě uznávaná výživová hodnota rybích konzerv z nich učinily jednu z nejvyhledávanějších potravin, pokud jsou ovšem připraveny profesionálně a správně.

V Německu a Rusku je za nejvýkonnější a nejmodernější společnost v tomto oboru považována A. Kallas Erste Erzgebirgische Fischkonserven-Großindustrie ve Schmiedebergu, jejíž závody vyrábějí rybí konzervy v největším možném rozsahu.

U příležitosti 40. výročí existence tohoto obchodního domu – obor rybích konzerv je podstatně mladší – vydává společnost malou brožurku o vývoji firmy a chce tím především vzdát hold zakladateli, panu Antonu Kallovi, k. u. k. Hof-lieferanten, který bohužel v roce 1912 zemřel. Hof-lieferanten, který bohužel zemřel v roce 1912. Jeho osoba, geniální dílo a neúnavná činnost si to nejen plně zaslouží, ale také si zaslouží vděčnost jeho příbuzných a tržního města Schmiedeberg, pro které vytvořil nový zdroj příjmů pro obyvatelstvo.

Kromě toho je právem považován za průkopníka a zaváděče rybího konzervárenského průmyslu v Rakousku, kterého si váží a ctí i Huslenky, kde byl tento průmysl díky své poloze na moři již původní a kde se s ním seznámil, jako jednoho z jeho největších propagátorů a rozvíječů, a které v něm a jeho práci vidí příkladného odborníka.

Čtenář této práce, ať už sám patří k podnikatelské sféře, nebo stojí mimo ni jako znalec významu rybích konzerv, bude jistě se zájmem sledovat vývoj podniku, jehož zakladatel začínal s těmi nejskromnějšími prostředky, jehož duch, chápající správnou věc, daleko předběhl dobu, jehož neúnavnost a vytrvalost jsou obdivuhodné, a co se mu podařilo díky věrné spolupráci.

Ale také mezi všemi, kdo ho znali, a to byl jistě mimořádný okruh známých díky nejrozsáhlejším konexím a jeho četným cestám, bude v duchu ožívat, jeho prozíravost a vzácné schopnosti, stejně jako jeho vynikající charakterové vlastnosti jako člověka a podnikatele, jako přítele a rádce, jako propagátora všeho dobrého a ušlechtilého, mu vrátí život a zajistí čestnou památku, dnes i navždy. Jisté však je, že nikdo z jeho spoluobčanů neměl ponětí o díle, které jeho duchovní oko vidělo od samého počátku, o které usiloval a kterého také dosáhl – jako zadostiučinění za svou neúnavnou práci, jako odměnu za jeho nevýslovnou dřinu a aktivitu, o níž věděl jen nejužší okruh jeho příbuzných a zbytek světa.

To, že zakladatel průmyslového podniku měl na mysli také vytvoření nové obživy pro tržní město Schmiedeberg a tím i pro Krušné hory, je vzhledem k jeho charakterovým vlastnostem o to jistější, že jeho dobročinný duch vůči místní nouzi působil již v době, kdy sám ještě nebyl obdařen bohatstvím, i když většinou tiše a neviditelně, a mnohé prokázané dobrodiní žije v jeho ústech ještě dnes po jeho smrti.

Pan Anton Kalla se narodil v roce 1848 v Sedlci u Prahy, navštěvoval německou základní školu a gymnázium v Praze a v 16 letech vstoupil do bankovnictví. V roce 1866, v roce války, mu bylo pouhých 17 let, když se dobrovolně přihlásil do vojenské služby a zúčastnil se tažení u Königgrätzu a Jičína. Těžce zraněný byl zajat a až do uzavření míru strávil v Magdeburku. Po

návratu a úplném uzdravení zůstal v armádě jako seržant jezdectva a po roce služby přišel k Západní dráze jako úřednický praktikant a kvůli špatným platovým podmínkám odtud k Finanční stráži. Jako vedoucí oddělení finanční stráže ve společnosti Böhm. Kladivem u Schmiedebergu se seznámil se svou ženou, dcerou majitele dosud existujícího mlýna a pily Laux-mühle – slečnou Emilií Schmiedovou!

Brzy poté založil v roce 1877 malý, bezvýznamný obchod ve Schmiedebergu. Rok od roku ji rozšiřoval, takže již po roce existence provozoval významný exportní obchod s potravinami, konkrétně s vejci, máslem, sýry, zvěřinou, drůbeží a uzeninami. Na svých četných cestách se také seznámil s rybími konzervami a uzenými rybami v Německu, které nyní v malém množství nakupoval a postupně přivážel do Rakouska-Uherska na prodej. Obchod se stále více rozvíjel, takže brzy mohl nakupovat a expedovat celé vagony ryb a rybích konzerv. Nesmírně vysoká cla a další vzniklé potíže ho utvrdily v rozhodnutí vyrábět toto zboží sám ve Schmiedebergu a vrhnout se s veškerou energií do jeho realizace.

V roce 1888 zahájil první pokus o výrobu rybích konzerv a právě v tomto roce vznikl jeho dnes již světoznámý velkokapacitní rybí konzervárenský průmysl. Žádná továrna, ne, jen díky neúnavné spolupráci jeho ženy a několika asistentů se první pokusy podařily nejlépe. Kalla si ze svých skromných prostředků mohl postavit vlastní dům a kromě maloobchodu si zřídil i letní turistický hotel, v zimě vyráběl rybí konzervy. Udírna na ryby byla postavena později. Výroba rybích konzerv se rozrostla natolik, že se musel vzdát hotelnictví, aby se mohl plně věnovat jejich výrobě.

k jejich výrobě. V roce 1900 začal stavět malou továrnu a udírnu na pozemku za svým obchodem ve středu obce poté, co koupil pozemky vlevo a vpravo.

Uskutečnění jeho nápadu, jehož vrcholem byla malá továrna, mu přineslo mnoho bojů ze strany komunity i okresní správy Kaadenu, než získal povolení k založení podniku. Byly vznášeny nejrůznější námitky, stejně jako byly na mnoha místech s nelibostí odmítány různé novinky, které přinesla moderní doba. Dnes se zdá neuvěřitelné, že města s obavami odmítala kontakt se železnou dráhou, protože by přivedla příliš mnoho cizinců, a že k velké lítosti svých potomků toto spojení propásla, a tak si, odříznuta od všestranně prospěšného spojení se zbytkem Ruska, zachovala středověké poměry, zatímco menší města na dopravních trasách je často předstihla.

Rberu Kallovi se podařilo všechny tyto překážky odstranit a s velkou horlivostí se pustil do práce, která prosperovala a rostla, až se nakonec v roce 1910 rozrostla ve velký tovární podnik, který se rozkládá pod nádražím Schmiedeberg na pozemcích bývalého „Obere Mühle“ (Horního mlýna) a byl a je považován za největší podnik tohoto odvětví v Rakousku-Uhersku i v Německu.

Během krátké řady let se nejmenší pokusy rozrostly ve velký tovární podnik a experimentální podnik na výrobu rybích konzerv se stal vedoucím činitelem v oblasti rybího průmyslu, který nasměroval všechny obory přípravy novými směry a vytvářel stále nové výrobky, jež vzbuzovaly obdiv i u těch nejrozmazlenějších gurmánů, vyvolávaly oprávněné uznání u odborníků, ale také získávaly zasloužená ocenění prvními cenami na všech výstavách.

Nejen odborný tisk, ale i nejčtenější publikace doma i v zahraničí plně oceňují výjimečnost výrobků společnosti A. Kalla a chválí nejen její činnost, ale i přesvědčivý dojem o její velikosti, a všude se o nich píše, že je co do kvality a balení dosud nepřekonala žádná konkurenční firma, ať už jde o uzené, smažené, solené nebo marinované výrobky.

Kallovy rybí konzervy byly oceněny na následujících výstavách:

1898: II. mezinárodní kulinářská výstava Vídeň: Zlatá medaile.

1900: Zemědělská výstava Praha: Čestný diplom ke zlaté medaili.

1900: Ženská obchodní výstava Vídeň: Čestný diplom se zlatou medailí.

1908: Jubilejní výstava Praha: čestný diplom ke zlaté medaili.

1908: Mezinárodní výstava výživy, domácí ekonomiky a kuchařstvíTemesvâr: Čestný diplom ke zlaté medaili.

1908: Mezinárodní jubilejní výstava kulinářského umění, výživy a nápojů atd. Lvov: diplom k Čestnému kříži a zlatá medaile.

1909: Všeobecná výstava kulinářského umění a potravin atd. Moravská Ostrava: Diplom za Velkou cenu a stříbrná medaile jako čestná cena k. k. Ministerstva veřejných prací.

1910: Obchodní výstava v Paříži: zlatá medaile.

1912: Mezinárodní jubilejní kuchařská výstava Vídeň I (členka poroty).

O tom mimo jiné psala „Urania“:

„Mezi exponáty, které představila Její císařská Výsost, nejslavnější paní Vídně. Mezi exponáty, které Její císařská výsost nejjasnější paní arcivévodkyně Marie Josefa při příležitosti své prohlídky na vernisáži ocenila pochvalným uznáním, byl i exponát císařského a královského dvorního dodavatele Antona Kalla. Anton Kalla, Schmiedeberg v Čechách, První krušnohorská továrna na rybí konzervy, továrna na ocet a továrna na plechové a dřevěné montáže atd. Pan Kalla si dovolil Její císařské a královské Výsosti poznamenat, že společnost neobchoduje. Výsosti, že její syn, nejslavnější arcivévoda Karel František Josef, ochránce „Uranie“, u příležitosti otevření stálé expozice Krušnohoří na Keilbergu, jako ochránce, nechal pochválit jeho práci.

To vzbudilo zvláštní zájem vysoké dámy.

Tovární zařízení společnosti Kalla opět svědčí o tom, do jaké míry je moderní průmysl schopen spojením pracovních sil a využitím technického pokroku přivést ke vzniku nová průmyslová odvětví a vytvořit hodnoty, které dříve zůstávaly nevyužity, a to ve prospěch široké veřejnosti a v neposlední řadě také spotřebitelů, kteří díky precizní kontrole a péči, s jakou zde může výroba probíhat, získávají skutečně spolehlivé, hygienicky bezvadné schvalovací materiály.“

1913: Česko-německá zemská výstava Komotau. Zlatá medaile obchodní komory.

Prager Tagblatt komentuje: „Odvětví potravinářského průmyslu, které je stejně zvláštní jako důležité! Její význam od malých začátků skokově vzrostl a náhle nabyl takříkajíc obrovských rozměrů, protože v rybích konzervách byla rozpoznána oblíbená potravina s vynikající výživovou hodnotou, jejíž výhodou je i mimořádná cena. V minulosti se rybí konzervy, uzené, marinované, solené a smažené ryby nakupovaly převážně ze zahraničí. Teprve v posledním desetiletí se této oblasti chopil domácí průmysl a začal naši monarchii v tomto ohledu emancipovat od zahraničí.

Jedním z největších podniků tohoto druhu jsou První krušnohorské rybí konzervárny, fritézy, udírny a dusírny císařského a královského dvorního dodavatele A. Kalla. Kalla ve Schmiedebergu v Čechách, jejíž majitel a zakladatel si uvědomoval význam tohoto odvětví v době, kdy v zahraničí již vzkvétalo, ale u nás bylo teprve v plenkách. Kallova společnost však brzy svým rozvojem nechala všechna podobná zařízení v zahraničí daleko za sebou a schmiedeberské továrny na konzervování ryb jsou dnes největšími a nejefektivnějšími existujícími továrnami. Důležitým faktorem při výrobě rybích konzerv Kalla je, že zpracování probíhá zcela bezvadným, hygienickým způsobem, bez přidání jakýchkoli chemických přípravků. Balení a expedice ryb se navíc provádí do chutných a originálních obalů z cínu, skla a dřeva, takže jsou splněny všechny hygienické a estetické požadavky, a růst společnosti Kalla není překvapivý.

Expozice závodů na konzervování ryb ve Schmiedebergu na regionální výstavě v Komotau umožňuje jasně nahlédnout do provozu podniku a také přesvědčivě ukazuje jeho velikost. Pěkné plechovky, malé sudy a sklenice, které jsou atraktivně uspořádány, jsou již na pohled příjemné a jsou.

Už samotný vkusný zevnějšek, který naznačuje stejně vkusný obsah, povzbuzuje chuť k jídlu. O oblíbenosti výrobků svědčí četná a vysoká ocenění, která získaly na všech výstavách, a není pochyb o tom, že i Komotau Landesschau rozšíří povědomí o významu této oblíbené potraviny a povědomí o továrnách Kallaschen ve Schmiedebergu do stále širších kruhů.

1913: Výstava Adria Vídeň: Stříbrná medaile.

1914: Výstava Haus und Herd, Salcburk: Zlatá medaile,

1914: Mezinárodní výstava obchodu a průmyslu, Londýn: zlatá medaile.

1914: Vystaveno: „Musterlager“ Karlsbad.

1917: Vystaveno: Válečná výstava Vídeň.

Dne 11. ledna 1911 byl panu Antonu Kallovi udělen titul císařského a královského purkmistra. Dodavatel soudu.

Dne 15. února 1912 navštívil společnost Jeho Jasnost kníže Ferdinand Lobkowitz, český plukovník-maršál, který se pochvalně vyjádřil o tom, co viděl.

Návštěva závodu také nabízí nepřeberné množství zajímavých a hodnotných věcí k vidění, a to nejen v oblasti samotné úpravy ryb, ale také strojního vybavení a jeho praktického využití, jakož i vedlejších produktů, které zaujmou oko i mysl návštěvníka.

Na jedné straně je to všestranná konzervace a z ní vyplývající rozmanitost surovin, na druhé straně je to neuvěřitelné množství nejrůznějších druhů ryb, které se denně zpracovávají, je to nepředstavitelné množství, které se v nejrůznějších obalech vydává na cestu poštou a po železnici do míst určení po celém světě, Pokud je to samotná továrna, která se skládá z 12 velkých továren a mnoha vedlejších budov, pak je to velký počet dělníků, čítající 600 až 800 osob, kterým ve všech odvětvích jejich práce pomáhají nejužitečnější stroje, jaké si lze představit, a kteří provádějí, připravují nebo dokončují velkou část práce, která se má udělat.

Hala za halou, závod za závodem v různých patrech; všude čilý ruch, všude zpěv strojů jako hrdá píseň na oslavu technického pokroku. Mezi nimi obrovské množství čerstvého zboží, které čeká na zpracování v co nejkratším čase; tam dlouhé řady udících pecí, z nichž zlatavě září hotové ryby; tam přípravny, tam zase obrovské skladovací komory, v nichž se skladuje různá zelenina pro marinování a dušení, a zase velké přípravny, v nichž se ryby upravují podle zamýšlené úpravy. A přestože je většina hotových výrobků expedována okamžitě, stále existují pohádkové zásoby, které mimochodem vydrží vždy jen několik dní, protože objednávky jsou příliš mnoho. Když přijdeme k objednávkám, projdeme velkými halami, v nichž jsou kanceláře společnosti s obrovským aparátem, který je nutný k řízení všech písemných prací, jež začínají přijetím objednávek, ale stále nekončí zaúčtováním hotovosti. Jakou nezměrnou záplavu písemných prací, ať už perem nebo psacím strojem, nevyžaduje takový podnik ve všech směrech; nejen v rozmanitosti obsahu a témat, ale i jazyků, v neskutečné všestrannosti, jakou může prokázat jen podnik, který vyrábí své zboží pro světový trh. Nejsou to však ponuré místnosti, které si obvykle představujeme mezi spisovnami plnými prachu a zápachu spisů, ale vysoké, vzdušné místnosti, do nichž může hojně proudit jasné denní světlo a které jsou vybaveny nejvhodnějším elektrickým osvětlením pro venkovní hodiny dne. Vládne zde klid a ticho, které jsou práci v továrně cizí, ale které práce mysli vyžaduje. V bezprostřední blízkosti těchto pracoven se nachází pohodlně zařízená soukromá kancelář a přijímací místnost šéfa. Nemyslete si však, že zde je místo pro múzu, protože v kallaských podnicích platí zásada, že vše musí vědět pán podniku, který je nejen v reálném kontaktu s podnikem, ale který jej skutečně řídí. A zákazníci to nejlépe pociťují nejen v rychlosti vyřízení svých objednávek, a to i těch nejmenších, ale také v kvalitě všech zakázek, ale také v kvalitě všech výrobků, jejichž pečlivá příprava se projevuje v jemné chuti a nejlepší trvanlivosti, které se staly známými všude.

Ale také manželka zakladatele, paní Emilie Kalla, která se podílela na prvních pokusech, stála po celá ta léta neúnavně v podniku, dokonce přikládala ruku k dílu od časného rána až do pozdních nočních hodin, a dosažená kvalita výrobků je jednou z hlavních zásluh právě jí. Dlouhé cesty s panem Kallou jí umožnily plně poznat rybí průmysl, jeho odvětví a detaily, takže do něj byla nejen plně zasvěcena, ale vybavena kuchařským talentem ženy propadla i těm novinkám v oboru, díky nimž jsou kallaské rybí konzervy oblíbené, ba nepostradatelné v každé domácnosti a na nejlepším stole. I ona se dnes může s hrdostí a vnitřním uspokojením ohlédnout za skvělými úspěchy tvrdé práce s oprávněným vědomím, že k úspěchu díla významně přispěla, s vědomím, které si v takových velkých podnicích dokáže vydobýt jen málokterá žena.

Každoročně se ve společnosti Kallas zpracuje přibližně 1000 vagonů různých druhů ryb, především sleďů všech druhů ze Severního a Baltského moře, mořských ryb ze všech moří, říčních ryb, jako jsou úhoři, lososi, kapři a pstruzi, a mnoho dalších. Továrny vyrábějí všechny druhy.

Rok 1916 přinesl rodině Kalla těžkou ránu, když 9. července zemřel syn a někdejší chlouba svého otce, Dr. Anton Kalla, císařský a královský profesor na císařské a královské státní škole ve Vídni a císařský a královský poručík v německé armádě. Poručík i. d. R. v posádkové nemocnici ve Štýrském Hradci, zemřel ve věrné službě vlasti.

Byl obdařen vynikajícími schopnostmi a nadáním, jako jeden z prvních získal doktorát z filozofie a jako jeden z prvních byl povýšen na důstojníka v záloze. Jeho pohřeb, který se konal ve Schmiedebergu po jeho převozu ze Štýrského Hradce, se změnil ve velké smuteční shromáždění za něj a jeho truchlící příbuzné. Mladý se oženil se slečnou Gretou Grögerovou z Freiwaldau-Gräfenbergu, malá dcera se mu narodila až po jeho smrti.

 

Jeho kolega Dr. Leo Reidel mu věnoval úctyhodný nekrolog, který by zde měl najít důstojné místo:

. . . Anton Kalla se narodil v roce 1883 ve Schmiedebergu v Čechách a vyrůstal v Krušných horách, k nimž byl po celý život připoután a jejichž nářečí nikdy nezapřel. Po gymnáziu v Kaadenu studoval germanistiku v Praze a v Oxfordu, hodně cestoval, aby pokračoval ve studiu a navštívil galerie v Mnichově, Düsseldorfu, Paříži, Londýně, Římě a dalších městech bohatých na umění.

Jako učitel mohl působit pouze šest let, v roce 1908 na Německé obchodní akademii v Praze a v letech 1909 až 1914 na naší škole. Výrazného charakteru,

neobyčejnou láskou k umění, ohnivým duchem plným energie, nadšeným pro lid a vlast, působil doktor Kalla na mládež nesmazatelným dojmem; byl přísným učitelem, který je vychovával k svědomitému plnění povinností a pečlivé práci, ale také přítelem s mladistvým citem, který

nepohrdl hrami a žerty. Cizí jazyk, který vyučoval, přibližoval žákům prostřednictvím barvitých popisů krajiny a veselého sborového zpěvu; především mu však záleželo na německém jazyce a poezii, do jejíhož porozumění uměl zasvěcovat se vzácným citem.

Vyzýval žáky, aby pilně navštěvovali vídeňské galerie, své postřehy o nich přednášeli svým kamarádům v rámci „Cvičení z dějin umění“ a také se seznamovali s chápáním výtvarného umění. Dr. Kalla rozšířil každoroční hudební večery studentů zpěvu o krátké divadelní hry, které často sám napsal. Na předloňské večery nám poslal malou hru: „Otcovy narozeniny“. Procítěné a zbožné „In Sturmes Not“, které zaznělo na našich přednáškových večerech v roce 1914, bylo zopakováno u příležitosti jeho úmrtí a následovalo jeho poslední dílo, Freilustspiel „Im Klassenverruf“, které napsal pro své žáky dva měsíce před svou smrtí a které mu měla jeho třída zahrát loni v létě na lesní louce Semmeringu. Uměleckou hodnotu těchto her překonává řada dalších Kallových básní, v nichž nemusel spoléhat na slabé síly neškolených herců. Patří k nim lidové hry „Herr vergib!“, „Der Dorfgeächtete“ a singspiel „Die Nürnberger Madonna“. Vedle dramatické poezie jsou zde také příběhy – Sandpeter-seffl,dieGlockengeister von St. Michael, pohádky – a četné písně – dvě sbírky: „Im Jahre des Heils 1914“, „ftus schwerer Zeit“; – ale i v těchto básních musí být

postřehy jeho blízkých o jeho úžasné rychlosti při psaní – báseň „28. června 1914“ vznikla přes noc – i o jeho neúnavném pilování formy dávají tušit, že zde je vývoj seriózního umělce teprve v plenkách. vývoj vážného umělce byl přerušen v jeho počátcích.

V pohřebním žalozpěvu za zavražděného arcivévodu v očekávání zvolal: „Na nepřítele! Moje Rakousko“. Sotva o měsíc později spěchal z Anglie ke svému praporu, aby na tuto výzvu reagoval; skutečnost, že se již nemohl zúčastnit bitvy kvůli svému již podlomenému zdraví, ho vždy bolela, ale to, že z posledních sil pečoval o nemocné ve své nemocnici a ve službě u jednotky a že v obětavosti nezaostával za hrdiny v poli, je něco, co nikdy nebylo zapomenuto.

jeho smrt dokázala, že nezůstává pozadu za polními hrdiny.”

Nyní i on spí věčným spánkem po boku svého milovaného otce.

Již během válečného období vykonal dům Kalla mnoho pro obyvatelstvo a od té doby rok a denně vede Emilie Kalla se osobně starala o válečnou kuchyni, kterou zřídila ve své továrně pro všeobecné použití, od rána do večera, a firma také hodně přispěla a stále přispívá; nejen v této oblasti, ale také při zajišťování a obstarávání potravin a zlepšování mimořádných podmínek, které válka obecně vytvořila. Je to především šéf společnosti pan Julius Kalla, který je neúnavně aktivní a zasahuje, kde se dá, ale také každý další člen rodiny Kalla.

Vrátíme-li se k podniku, je třeba zmínit, že si od něj slibuje další rozvoj s využitím vodní, elektrické a parní energie a že jeho existence bude přínosem i pro samotné město Schmiedeberg, který se nachází v Krušných horách nedaleko saských hranic na úpatí Keilbergu na rakouské straně a Fichtelbergu, který je již v Sasku, a jeho obyvatelstvo, ať už živnostníci, nebo odborníci, dostávali a dostávají velkou podporu a významně tak přispěli k růstu Schmiedebergu. Především je to však pravděpodobně pošta a železnice.

Kallaské rybí konzervárny musely rozšířit a posílit své kanceláře, prostory a zaměstnance, aby byly schopny zvládnout příchozí suroviny a expediční kolony a vše, co s tím souvisí. Stanice Schmiedeberg se tak stala největší rychlíkovou stanicí na Buštěhradské dráze. Od loňského roku má i CInternehmen vlastní poštu „Schmiedeberg(Bohemia)-Fabrik Kalla“.

Při založení Svazu rakouských rybích konzerváren ve Vídni 15. srpna 1917 byl Julius Kalla zvolen jeho místopředsedou.

Clnd, když u příležitosti 40. výročí založení H. Kalla, se mohou společníci s obzvláštním uspokojením ohlédnout za rozvojem firmy, který přinesla neklidná, cílevědomá činnost zakladatele a jejich vlastní přínos, nemohou při pohledu do blízké i vzdálenější budoucnosti stanovit jiné zásady pro její další prosperitu než pokračovat v duchu a duchu zakladatele, ku prospěchu města Schmiedeberg, vlasti a lidstva, jako dosud.

Schmiedeberg / Kovářská v Čechách, prosinec 1917.